JOB48.COM เว็บสมัครงาน หน้าแรก เว็บสมัครงาน JOB48.COM ( ให้บริการ หางาน สมัครงาน ค้นหาผู้สมัครงาน )

โพสต์หางาน ประกาศฟรี

ประกาศฟรี บทความ/นักพัฒนา

JOB48.COM โซลูชั่น โทร. 087-681-6841 ไลน์ ไอดี 588916769

พัฒนาโดย
บริษัท นายจ้าง เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการทั่วประเทศ สามารถลงประกาศรับสมัครงาน ค้นหาพนักงานได้
ประเภทธุรกิจ จำนวนงาน
กฎหมาย / สำนักงานบัญชี / Law 429
กระดาษ / เครื่องเขียน / Paper / Stationery 0
ก่อสร้าง /รับเหมาก่อสร้าง/ วัสดุก่อสร้าง / Construction 298
การเกษตร / ปศุสัตว์ / ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ / Agriculture / Livestock 0
การบินพานิชย์ / Aviation 0
การพิมพ์ / สิ่งพิมพ์ / Printing 93
การศึกษา / Education 141
ขนส่ง / ขนส่งมวลชน / Logistic / Transportation 89
ขายตรง / MLM / Direct sale 46
คลังสินค้า / ห้องเย็น / Warehouse 83
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / เครื่องมือแพทย์ / Laboratory instruments 100
เครื่องสำอาง / ความงาม /ผลิตภัณฑ์ความงาม / Beauty products 1
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / Advertise 78
งานช่าง/วิศวกรรม 214
เงินทุนหลักทรัพย์ / Capital 0
จัดเตรียมงาน / Wedding / Organizer 0
ท่องเที่ยว / กิจกรรมวันหยุด / Travel 0
ที่ปรึกษา / Adviser 149
ที่ปรึกษาจัดหางาน / Recruitment 0
ธนาคาร / Bank 159
นำเข้า - ส่งออก / Import Export 2
บรรจุภัณฑ์ / Package 415
บริการและจัดทำ / Service 91
บริหารอาคาร / รักษาความปลอดภัย / Security 0
บันเทิง / ธุรกิจกลางคืน / Entertainment 0
ประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันอื่นๆ / Insurance 531
ประมง / สัตว์น้ำ / เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / Fishing 0
ปิโตรเลียม / เคมี / พลาสติก / ปิโตรเคมี / Petroleum 24
พลังงาน / ก๊าซ / น้ำมัน / Energy/Oil/Gas/Petroleum 53
พัฒนาเว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต / คอมพิวเตอร์ / Software / IT / Computer and Internet 63