JOB48.COM เว็บสมัครงาน หน้าแรก

โพสต์หางาน ประกาศฟรี

ประกาศฟรี บทความ/นักพัฒนา

JOB48.COM โซลูชั่น โทร. 087-681-6841, 098-111-0461 ไลน์ ไอดี 588916769

พัฒนาโดย

JOB48 หางาน หาพนักงาน สมัครงาน

บริษัท นายจ้าง เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการทั่วประเทศ สามารถลงประกาศรับสมัครงาน ค้นหาพนักงานได้
ประเภทธุรกิจ จำนวนงาน
กฎหมาย / สำนักงานบัญชี / Law 987
กระดาษ / เครื่องเขียน / Paper / Stationery 0
ก่อสร้าง /รับเหมาก่อสร้าง/ วัสดุก่อสร้าง / Construction 443
การเกษตร / ปศุสัตว์ / ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ / Agriculture / Livestock 0
การบินพานิชย์ / Aviation 0
การพิมพ์ / สิ่งพิมพ์ / Printing 107
การศึกษา / Education 0
ขนส่ง / ขนส่งมวลชน / Logistic / Transportation 98
ขายตรง / MLM / Direct sale 49
คลังสินค้า / ห้องเย็น / Warehouse 99
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / เครื่องมือแพทย์ / Laboratory instruments 127
เครื่องสำอาง / ความงาม /ผลิตภัณฑ์ความงาม / Beauty products 0
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / Advertise 319
งานช่าง/วิศวกรรม 418
เงินทุนหลักทรัพย์ / Capital 0
จัดเตรียมงาน / Wedding / Organizer 0
ท่องเที่ยว / กิจกรรมวันหยุด / Travel 0
ที่ปรึกษา / Adviser 78
ที่ปรึกษาจัดหางาน / Recruitment 0
ธนาคาร / Bank 139
นำเข้า - ส่งออก / Import Export 6
บรรจุภัณฑ์ / Package 454
บริการและจัดทำ / Service 210
บริหารอาคาร / รักษาความปลอดภัย / Security 0
บันเทิง / ธุรกิจกลางคืน / Entertainment 0
ประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันอื่นๆ / Insurance 617
ประมง / สัตว์น้ำ / เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / Fishing 0
ปิโตรเลียม / เคมี / พลาสติก / ปิโตรเคมี / Petroleum 66
พลังงาน / ก๊าซ / น้ำมัน / Energy/Oil/Gas/Petroleum 68
พัฒนาเว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต / คอมพิวเตอร์ / Software / IT / Computer and Internet 114