JOB48.COM เว็บสมัครงาน หน้าแรก

โพสต์หางาน ประกาศฟรี

ประกาศฟรี บทความ/นักพัฒนา

JOB48.COM โซลูชั่น โทร. 087-681-6841, 098-111-0461 ไลน์ ไอดี 588916769

พัฒนาโดย
บริษัท นายจ้าง เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการทั่วประเทศ สามารถลงประกาศรับสมัครงาน ค้นหาพนักงานได้
ประเภทธุรกิจ จำนวนงาน
กฎหมาย / สำนักงานบัญชี / Law 579
กระดาษ / เครื่องเขียน / Paper / Stationery 9
ก่อสร้าง /รับเหมาก่อสร้าง/ วัสดุก่อสร้าง / Construction 209
การเกษตร / ปศุสัตว์ / ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ / Agriculture / Livestock 0
การบินพานิชย์ / Aviation 0
การพิมพ์ / สิ่งพิมพ์ / Printing 64
การศึกษา / Education 250
ขนส่ง / ขนส่งมวลชน / Logistic / Transportation 231
ขายตรง / MLM / Direct sale 0
คลังสินค้า / ห้องเย็น / Warehouse 92
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / เครื่องมือแพทย์ / Laboratory instruments 141
เครื่องสำอาง / ความงาม /ผลิตภัณฑ์ความงาม / Beauty products 0
โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / Advertise 55
งานช่าง/วิศวกรรม 35
เงินทุนหลักทรัพย์ / Capital 0
จัดเตรียมงาน / Wedding / Organizer 0
ท่องเที่ยว / กิจกรรมวันหยุด / Travel 0
ที่ปรึกษา / Adviser 252
ที่ปรึกษาจัดหางาน / Recruitment 0
ธนาคาร / Bank 115
นำเข้า - ส่งออก / Import Export 13
บรรจุภัณฑ์ / Package 513
บริการและจัดทำ / Service 109
บริหารอาคาร / รักษาความปลอดภัย / Security 0
บันเทิง / ธุรกิจกลางคืน / Entertainment 0
ประกันภัย / ประกันชีวิต / ประกันอื่นๆ / Insurance 496
ประมง / สัตว์น้ำ / เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / Fishing 0
ปิโตรเลียม / เคมี / พลาสติก / ปิโตรเคมี / Petroleum 42
พลังงาน / ก๊าซ / น้ำมัน / Energy/Oil/Gas/Petroleum 79
พัฒนาเว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต / คอมพิวเตอร์ / Software / IT / Computer and Internet 1