JOB48.COM เว็บสมัครงาน หน้าแรก

โพสต์หางาน ประกาศฟรี

ประกาศฟรี บทความ/นักพัฒนา

JOB48.COM โซลูชั่น โทร. 087-681-6841, 098-111-0461 ไลน์ ไอดี 588916769

พัฒนาโดย

300 ผู้สมัครงานล่าสุด

รูป ชื่อ ตำแหน่ง จังหวัด เบอร์โทร
61490 สุภาภรณ์ 101....101 7/3/2564 สมุทรปราการ ###-###-####
61489 ธนิดา 101....101 7/3/2564 แคชเชียร์ลานจอด เพชรบูรณ์ ###-###-####
61488 สุพัตรา 101....101 7/3/2564 พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง พี่เลี้ยง กรุงเทพฯ ###-###-####
61487 รุจีวัลย์ 101....101 7/3/2564 ครูธุรการ ครูอนุบาล พนักงานขาย กรุงเทพฯ ###-###-####
61486 ภัสราภรณ์ 101....101 7/3/2564 Admin ธุรการ ลูกค้าสัมพันธ์ สมุทรปราการ ###-###-####
61485 เรืองฤทธิ์ 101....101 6/3/2564 วิศวกรโยธา เชียงใหม่ ###-###-####
61484 ชนิตา 101....101 5/3/2564 พนักงานจัดซื้อ พนักงานธุรการ พนักงานแอดมิน สุพรรณบุรี ###-###-####
61483 นางสาวณัฏฐณิชา 101....101 5/3/2564 พนักงานต้อนรับ พนักงานประสานงาน พนักงานขาย สมุทรปราการ ###-###-####
61482 เจนจิรา 101....101 5/3/2564 พนักงานขาย งานบริการ งานขับรถ นนทบุรี ###-###-####
61481 ศุภลักษณ์ 101....101 5/3/2564 พนักงานธุรการ สระบุรี ###-###-####
61480 เขมวัฒน์ 101....101 5/3/2564 นนทบุรี ###-###-####
61479 ธัญญลักษณ์ 101....101 5/3/2564 พนักงานบัญชี พนักงานจัดซื้อ พนักงานธุรการ กำแพงเพชร ###-###-####
61478 อรรณพ 101....101 5/3/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่การเงิน / ประชาสัมพันธ์ สระบุรี ###-###-####
61477 ฐานุตร์ 101....101 3/3/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61476 นฤพล 101....101 3/3/2564 สมุทรปราการ ###-###-####
61475 ชุดาภัค 101....101 3/3/2564 ครูพี่เลี้ยง ครูอัตราจ้าง ึครูอนุบาล ราชบุรี ###-###-####
61474 ณัฐพล 101....101 2/3/2564 วิศวกรซ่อมบำรุง วิศกรเครื่องกล วิศวกรฝ่ายผลิต สมุทรปราการ ###-###-####
61473 พีรพล 101....101 2/3/2564 สมุทรปราการ ###-###-####
61472 ศราวุธ 101....101 2/3/2564 จัดส่งสินค้า วิ่งส่งเอกสาร กรุงเทพฯ ###-###-####
61471 อดุลย์ 101....101 1/3/2564 Sale Resentives กรุงเทพฯ ###-###-####
61470 ณัฏฐณิชา 101....101 1/3/2564 ท่องเที่ยว ครู เลขาณุการ สมุทรปราการ ###-###-####
61469 อรุณรัตน์ 101....101 1/3/2564 บัตรเครดิต ยืนตู้ ประจำเค้าเตอร์ กรุงเทพฯ ###-###-####
61468 ศิริพร 101....101 1/3/2564 ครูพี่เลี้ยง กรุงเทพฯ ###-###-####
61467 อรณี 101....101 1/3/2564 พนักงานธุรการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61466 วรรณกานต์ 101....101 28/2/2564 วิศวกรรมการผลิต วิศวกรควบคุบคุณภาพ เชียงราย ###-###-####
61465 ใบแตง 101....101 28/2/2564 พนักงานบัญชี AR พนักงานบัญชี AP กรุงเทพฯ ###-###-####
61464 วรรณภา 101....101 28/2/2564 ครูวิชาภาษาอังกฤษ นครราชสีมา ###-###-####
61463 ธัญชนก 101....101 27/2/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บุคคล นนทบุรี ###-###-####
61462 ปัทมา 101....101 26/2/2564 แคลชเชียร์ ธุรการ บริการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61461 ศุภสิน 101....101 26/2/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61460 ชิต​ชัย​ 101....101 26/2/2564 ช่างปะยาง ส่งเอกสาร ขับรถส่งสินค้า กรุงเทพฯ ###-###-####
61459 นิภาพร 101....101 26/2/2564 บัญชี การเงิน กรุงเทพฯ ###-###-####
61458 ชนัญชิดา 101....101 26/2/2564 พนักงานขาย พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานต้อนรับ นครราชสีมา ###-###-####
61457 เอกชัย 101....101 25/2/2564 ช่างประกอบแว่นตา พนังงานคลังสินค้า พนังงานจัดส่งเอกสาร กรุงเทพฯ ###-###-####
61456 สมบัติ 101....101 25/2/2564 เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป สมุทรปราการ ###-###-####
61455 เกียรติศักดิ์ 101....101 25/2/2564 ราชบุรี ###-###-####
61454 ธนากรณ์ 101....101 25/2/2564 ปทุมธานี ###-###-####
61453 อดุลย์ 101....101 24/2/2564 Sale marketings กรุงเทพฯ ###-###-####
61452 ณรงค์ฤทธิ์ 101....101 24/2/2564 digital marketing ส่งเสริมการขาย สมุทรปราการ ###-###-####
61451 ณัฐภัท 101....101 24/2/2564 พนักงานขาย พนักงานธุรการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61450 น.ส​ พรรณิภา​ 101....101 24/2/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61449 Pitchayapon 101....101 24/2/2564 คีย์ข้อมูล ธุรการ Admin กรุงเทพฯ ###-###-####
61448 หรั่ง 101....101 24/2/2564 รับส่งเอกสาร รับสางพลัสดุ พนักงานคลังสินค้า กรุงเทพฯ ###-###-####
61447 Bantita 101....101 23/2/2564 พี่เลี้ยง กรุงเทพฯ ###-###-####
61446 Waraporn 101....101 23/2/2564 พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทั่วไป นนทบุรี ###-###-####
61445 อภิเชษฐ์ 101....101 23/2/2564 สมุทรปราการ ###-###-####
61444 วันดี 101....101 23/2/2564 พนักงานคัชชียร จัดเรียงสินค้า ทั่วไป สมุทรปราการ ###-###-####
61443 น.ส.สุธาทิพย์ 101....101 22/2/2564 บัญชี ผู้ช่วยบัญชี การเงิน นนทบุรี ###-###-####
61442 อรวรรณ 101....101 22/2/2564 พนักงานธุรการ สมุทรปราการ ###-###-####
61441 ประภัสสร 101....101 22/2/2564 ธุรการ คีย์ข้อมูล ทวงหนี้ กรุงเทพฯ ###-###-####
61439 ธนากรณ์ 101....101 22/2/2564 พนักงานขับรถ กรุงเทพฯ ###-###-####
61438 น.ส. รวินันท์ 101....101 22/2/2564 ธุรการ Sales เจ้าหน้าที่การตลาด กรุงเทพฯ ###-###-####
61437 นฤดี 101....101 22/2/2564 ธุรการ สต็อก กรุงเทพฯ ###-###-####
61436 รัฐพล 101....101 22/2/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61435 ธัญญลักษณ์​ 101....101 21/2/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61434 นายวรนาท 101....101 21/2/2564 ทนายความ นิติกร กรุงเทพฯ ###-###-####
61433 อนุชาติ 101....101 21/2/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61432 จุฑามาศ 101....101 21/2/2564 ธุรการ เลขา ผู้ช่วยผู้บริหาร นนทบุรี ###-###-####
61431 ปฏิญญา 101....101 20/2/2564 นักแปลเอกสารภาษาอังกฤษ พนักงานนำเข้าส่งออกต่างประเทศ ล่ามแปลภาษาอังกฤษ กรุงเทพฯ ###-###-####
61430 ภูษณิศา 101....101 20/2/2564 พนักงานฝ่ายผลิต สมุทรปราการ ###-###-####
61429 จตุพล 101....101 20/2/2564 ช่างแอร์ ช่างแอร์ ช่างแอร์ ชลบุรี ###-###-####
61428 พรประภา 101....101 20/2/2564 ผจก. พนักงาน - กรุงเทพฯ ###-###-####
61427 ธนิดา 101....101 20/2/2564 ครูผู้ช่วย ครูพี่เลี้ยง อยุธยา ###-###-####
61426 สุภาพ 101....101 19/2/2564 โฟร์คลิฟ พนักงานคลังสินค้า พนักงานฝ่ายผลิต ปราจีนบุรี ###-###-####
61425 ศรายุทธ 101....101 19/2/2564 ขับรถ ขับรถ ขับรถ ปทุมธานี ###-###-####
61424 Natkittichakarn 101....101 19/2/2564 พนักงาน Front Service Agent Admin , operational สมุทรปราการ ###-###-####
61423 ศิริเกศ 101....101 19/2/2564 พนักงานธุรการ ประสานงาน Sale กรุงเทพฯ ###-###-####
61421 ศิริลักษณ์ 101....101 18/2/2564 พนักงานธุรการ Staff พนักงาน office สระบุรี ###-###-####
61420 สุกัญญา​ 101....101 18/2/2564 พนักงาน​ผลิต​ พนักงาน​แพ็กของ​ พนักงานขาย พิจิตร ###-###-####
61419 สิริยากร 101....101 18/2/2564 พนักงานธุรการ พนักงานฝ่ายบุคคล สระบุรี ###-###-####
61418 อาทิตย์ 101....101 18/2/2564 พนักงาน ช่าง พนักงานทั่วไป สมุทรปราการ ###-###-####
61417 Jatupong 101....101 18/2/2564 พนักงานขับรถ ผลิต สมุทรปราการ ###-###-####
61416 หทัยรัตน์ 101....101 17/2/2564 พนักงานธุรการ พนักงานคีย์ข้อมูล พนักงานขาย ฉะเชิงเทรา ###-###-####
61415 เนตรลดา 101....101 17/2/2564 พนักงานธุรการ BA พนักงานประสานงาน กรุงเทพฯ ###-###-####
61414 ส.ต.เกรียงศักดิ์ 101....101 17/2/2564 คลังสินค้า ส่งเอกสาร กรุงเทพฯ ###-###-####
61413 ณัฐวดี 101....101 17/2/2564 พนักงานบัญชี เเคชเชียร์ พนักงานธุรการ นครราชสีมา ###-###-####
61412 ศิริเกศ 101....101 17/2/2564 พนักงานธุรการ พนักงานคีย์ข้อมูล พนักงานขายประกันภัยรถยนต์ กรุงเทพฯ ###-###-####
61411 วัชราภรณ์ 101....101 17/2/2564 ครูคณิตศาสตร์ ครูธรการ ครูประจำชั้น สมุทรสาคร ###-###-####
61410 ศุภชัย 101....101 17/2/2564 พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ พนักงานขับรถ สมุทรสาคร ###-###-####
61409 สมชาย 101....101 17/2/2564 ผลิต ผลิต คุมเครื่อง สมุทรปราการ ###-###-####
61408 อาภา 101....101 17/2/2564 พนักงานขาย พนักงานเสริฟ กรุงเทพฯ ###-###-####
61407 ขนิษฐา 101....101 16/2/2564 ธุรการ บรรณารักษ์ กรุงเทพฯ ###-###-####
61406 กัลยา 101....101 16/2/2564 ครูสุขศึกษา ธุรการ จัดซื้อจัดจ้าง นนทบุรี ###-###-####
61405 อัตรพร 101....101 16/2/2564 ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานธุรการ ส่งเสริมการขาย อยุธยา ###-###-####
61404 ศิริโฉม 101....101 16/2/2564 ครูธุรการ งานธุรการ บัญชี กรุงเทพฯ ###-###-####
61403 ธนวัฒน์ 101....101 16/2/2564 พนักงานทั่วไป พนักงานทั่วไป พนักงานทั่วไป สมุทรปราการ ###-###-####
61402 ปุณยนุช 101....101 16/2/2564 พนักงานธุรการ พนักงานคีย์ข้อมูล/ประสานงาน พนักงานต้อนรับ นครศรีธรรมราช ###-###-####
61401 วิชุดา 101....101 16/2/2564 งานธุรการประสานงาน พนักงานแนะนำสินค้า กรุงเทพฯ ###-###-####
61400 ธนเศรษฐ์ 101....101 16/2/2564 นครราชสีมา ###-###-####
61399 สาธร 101....101 16/2/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61398 พัชรา 101....101 16/2/2564 นครราชสีมา ###-###-####
61397 Apiraya 101....101 15/2/2564 จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาจีน) Shipping/logistics (ภาษาจีน) ติดต่อประสานงาน/ผู้ช่วย (คนจีน) สมุทรปราการ ###-###-####
61396 จารุวรรณ 101....101 15/2/2564 วิศวกรโยธา พนักงานทั่วไป เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สระบุรี ###-###-####
61395 สิรภัทร 101....101 15/2/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61394 สุพิชฌาย์ 101....101 15/2/2564 พี่เลี้ยงเด็ก กรุงเทพฯ ###-###-####
61393 กุลกันยา 101....101 15/2/2564 พนักงานธุรการ เสมียร สระบุรี ###-###-####
61392 ฐิติมา 101....101 15/2/2564 พนักงานประจำ กรุงเทพฯ ###-###-####
61391 อัตตนัย 101....101 15/2/2564 ผลิตปูนซีเมนต์ QC กรุงเทพฯ ###-###-####
61390 หทัยรัตน์ 101....101 15/2/2564 ฉะเชิงเทรา ###-###-####
61389 สรารัตน์ 101....101 14/2/2564 Qa Qc สโตร์ ธุรการ พนักงานคีย์ข้อมูล สระบุรี ###-###-####
61388 นันทิญา 101....101 14/2/2564 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการบัญชี กรุงเทพฯ ###-###-####
61387 สุพัฒตรา 101....101 14/2/2564 ครูพี่เลี้ยง ครูผู้สอน ครุ สมุทรปราการ ###-###-####
61386 ตุลยดา 101....101 14/2/2564 ธุรการบุคคล ธุรการขาย ธุรการบัญชี สมุทรปราการ ###-###-####
61385 วรากร 101....101 14/2/2564 สืบทรัพย์บังคับคดี เจ้าหน้าที่กฎหมาย สุรินทร์ ###-###-####
61384 วิรตา 101....101 14/2/2564 ครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง สมุทรปราการ ###-###-####
61383 วราภรณ์ 101....101 14/2/2564 พนักงานคียข้อมูล ฝ่ายเอกสาร กรุงเทพฯ ###-###-####
61382 กัญญณัช 101....101 13/2/2564 บัญชีAR-AP บัญชี-การเงิน ธุรการบัญชี สมุทรปราการ ###-###-####
61381 Laddawan 101....101 12/2/2564 ธุรการ ประสานงาน การตลาด กรุงเทพฯ ###-###-####
61380 ณฐินี 101....101 12/2/2564 พนักงานธุรการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61379 สุพรรณี 101....101 11/2/2564 ธุรการ บาริตา นครราชสีมา ###-###-####
61378 Pimjai 101....101 11/2/2564 แคชเชียร์ การโรงแรม เสริฟ พนักงาน กรุงเทพฯ ###-###-####
61377 สุรศักดิ์ 101....101 11/2/2564 บังคับคดี นนทบุรี ###-###-####
61376 ศิริลักษณ์ 101....101 11/2/2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ธุรการ นครนายก ###-###-####
61375 ดวงฤทัย 101....101 11/2/2564 แคชเชียร์ งานบริการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61374 ประพันธ์พงศ์ 101....101 10/2/2564 ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นิติกร กรุงเทพฯ ###-###-####
61373 น.ส.นุกูล 101....101 10/2/2564 บัญชี ธุรการ คีย์ข้อมูล กรุงเทพฯ ###-###-####
61372 นาย วรวุฒิ 101....101 10/2/2564 พนักงานรับส่งเอกสาร กรุงเทพฯ ###-###-####
61371 เฉลิมเกียรติ 101....101 10/2/2564 พนักงานขับรถ พนักงานขับรถบรรทุก พนักงานขับรถเทนเลอร์ ชลบุรี ###-###-####
61370 ภาคภูมิ 101....101 9/2/2564 พนักงานคลังสินค้า ยกของ ปทุมธานี ###-###-####
61369 นภัสสร 101....101 9/2/2564 ปทุมธานี ###-###-####
61368 อภิญญา 101....101 9/2/2564 ครูผู้สอน(มีใบประกอบ) ครูผูสอน งานธุรการ ประชาสัมพันธ์ สุรินทร์ ###-###-####
61367 ศราธร 101....101 8/2/2564 Graphic Designer Creative ปทุมธานี ###-###-####
61366 มนฑิรา 101....101 8/2/2564 ผู้ช่วยครู กรุงเทพฯ ###-###-####
61365 ปวีณา 101....101 8/2/2564 นิติกร ผู้ช่วยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมาย สกลนคร ###-###-####
61364 อภิญญา 101....101 7/2/2564 ครูพี่เลี้ยงเด็ก ธุรการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61363 มนัสนันท์ 101....101 7/2/2564 ประสานงานขาย สมุทรปราการ ###-###-####
61362 สุรเขตร 101....101 7/2/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61361 นางสาวจารุวรรณ 101....101 6/2/2564 ปทุมธานี ###-###-####
61360 ณัฐนิชา 101....101 6/2/2564 ฝ่ายประสานงาน สมุทรปราการ ###-###-####
61359 อุ่นเรือน 101....101 5/2/2564 ธุรการ sales creative กรุงเทพฯ ###-###-####
61358 นายสำเร็จ 101....101 5/2/2564 ช่างไฟฟ้า สมุทรปราการ ###-###-####
61357 จรุเนตร 101....101 5/2/2564 ร้านกาแฟ ครูธุรการ พนักงานธุรการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61356 กฤตพรต 101....101 5/2/2564 ขับรถผู้บริหารญี่ปุ่น ธุรการ อื่นๆๆ กรุงเทพฯ ###-###-####
61355 อารีรัตน์ 101....101 5/2/2564 ครู บรรณารักษ์ ครูธุรการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61354 ณัฐชยา 101....101 5/2/2564 ครูธุรการ ครูพี่เลี้ยง กรุงเทพฯ ###-###-####
61353 ตุลยดา 101....101 4/2/2564 ธุรการบัญชี ธุรการสนับสนุนการขาย ธุรการงานบุคคล สมุทรปราการ ###-###-####
61352 ศิรประภา 101....101 4/2/2564 พนักงานนวดสปา Therapist งานบริการในด้านต่างๆ งานขาย กรุงเทพฯ ###-###-####
61351 สุปราณี 101....101 4/2/2564 พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม วิจัยการตลาด คอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ###-###-####
61350 Natthakit 101....101 4/2/2564 พนักงานขับมอเตอร์ไซค์ส่งของ แมสเซ็นเจอร์ กรุงเทพฯ ###-###-####
61349 รุ่งนภา 101....101 4/2/2564 แม่บ้านทำความสะอาด พนักงานขาย พนักงานรับจ้างทั่วไป นครราชสีมา ###-###-####
61348 อานนท์ 101....101 4/2/2564 ฝ่ายผลืต พนักงานฝ่ายผลิต สมุทรปราการ ###-###-####
61347 ณัฐรินทร์ 101....101 4/2/2564 วิศวกรเครื่องกล R&D Maintenance Engineer กรุงเทพฯ ###-###-####
61346 มัชชิมา 101....101 3/2/2564 จบใหม่ กรุงเทพฯ ###-###-####
61345 นายอิทธิพล 101....101 3/2/2564 รับ-ส่งเอกสาร Messenger สมุทรปราการ ###-###-####
61344 สรัลวุฒิ 101....101 3/2/2564 พนักงานรับ-ส่งเอกสาร พนักงานขับรถ กรุงเทพฯ ###-###-####
61343 นฤมิต 101....101 3/2/2564 Editor นนทบุรี ###-###-####
61342 ลัดดาวัลย์ 101....101 3/2/2564 ธุรการ ประสานงาน การตลาด กรุงเทพฯ ###-###-####
61341 น.ส. อัจฉญา 101....101 3/2/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61340 นายกรกฎ 101....101 3/2/2564 ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า - นนทบุรี ###-###-####
61339 เมธาพร 101....101 3/2/2564 พนักงานธุรการ พนักงานเค้าเตอร์ พนักงานทั่วไปประจำ พนักงานเค้าเตอร์ ปทุมธานี ###-###-####
61338 พัชระพงษ์ 101....101 3/2/2564 ขับรถผู้บริหาร ขับรถส่งของ ปทุมธานี ###-###-####
61337 ณิชาภา 101....101 3/2/2564 พนักงานขาย พนักงานธุรการ ปทุมธานี ###-###-####
61336 กุลจิรา 101....101 2/2/2564 เจ้าหน้าที่ประสานงาน ผู้ช่วย สมุทรปราการ ###-###-####
61335 วลีพร 101....101 2/2/2564 ครูพี่เลี้ยงเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก กรุงเทพฯ ###-###-####
61334 อัจฉรา 101....101 2/2/2564 พี่เลี้ยงเด็ก กรุงเทพฯ ###-###-####
61333 ยุวดี 101....101 2/2/2564 ครูพี่เลี้ยง พนักงานธุรการ แม่บ้าน กรุงเทพฯ ###-###-####
61332 นันทวิทย์ 101....101 2/2/2564 สมุทรปราการ ###-###-####
61331 อารีรัตน์ 101....101 1/2/2564 พนักงานเร่งรัดหนี้สิน พนักงานเร่งรัดหนี้สิน กรุงเทพฯ ###-###-####
61330 เอกชัย 101....101 1/2/2564 พนักงานบริการ พนักงานครัว งานทั่วไป นครราชสีมา ###-###-####
61329 ณฐพงศ์ 101....101 1/2/2564 ตรวจสอบความปลอดภัย บริการหลังการขาย รักษาความปลอดภัย ผู้บริหาร นนทบุรี ###-###-####
61328 น้องใหม่ 101....101 1/2/2564 พนักงานบริการ พนักงานเสริฟ์ พนักงานขาย กรุงเทพฯ ###-###-####
61327 มนฑิรา 101....101 1/2/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61326 วุฒิชัย 101....101 1/2/2564 ขับรถ ขาย บริการ ชลบุรี ###-###-####
61325 สุพรรณี 101....101 1/2/2564 ูธุรการ คอมพิวเตอร์ กาญจนบุรี ###-###-####
61324 Apinya 101....101 31/1/2564 พนักงานต้อนรับ พนักงานธุรการ คอลเซ็นเตอร์ กำแพงเพชร ###-###-####
61323 สุวนันท์ 101....101 31/1/2564 บัญชี ธุรการ คลังสินค้า ระยอง ###-###-####
61322 สมหวัง 101....101 31/1/2564 พรักงานส่งเอกสาร กรุงเทพฯ ###-###-####
61321 ลักขณา 101....101 31/1/2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ พนักงานธุรการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61320 Panida 101....101 31/1/2564 ครูภาษาอังกฤษ ท่องเที่ยว โรงแรม วิทยากรภาษาอังกฤษ ฉะเชิงเทรา ###-###-####
61319 ณัฐพล 101....101 31/1/2564 จันทบุรี ###-###-####
61318 สุขสันต์ 101....101 31/1/2564 พนักงานขับรถ พนักงานขาย พนักงานธุรการ อุดรธานี ###-###-####
61317 อัญชลี 101....101 31/1/2564 พนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61316 พัชรมน 101....101 31/1/2564 แคชเชียร์ ผู้ช่วยผู้จัดการปั๊มน้ำมัน พนักงานเติมน้ำมัน กรุงเทพฯ ###-###-####
61315 นันทนา 101....101 30/1/2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ สมุทรสาคร ###-###-####
61314 สมศํกดิ์ 101....101 30/1/2564 พนักงานธุรการ พนักงานโรงแรม กรุงเทพฯ ###-###-####
61313 น.ส.อารีวรรณ์ 101....101 30/1/2564 ครู ครูพี่เลี้ยง สมุทรปราการ ###-###-####
61312 อลิษา 101....101 30/1/2564 ธุรการ จัดซื้อ คลังสินค้า กรุงเทพฯ ###-###-####
61311 ธิติมา 101....101 30/1/2564 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ กรุงเทพฯ ###-###-####
61310 สราวุธ 101....101 29/1/2564 พนง รับ-ส่งเอกสาร พนักงาน รับ-ส่งเอกสาร กรุงเทพฯ ###-###-####
61309 สุกัญญา 101....101 29/1/2564 บุคคล บัญชี จดซื้อ กรุงเทพฯ ###-###-####
61308 นิศามณี 101....101 29/1/2564 ครูพี่เลี้ยง ธุรการ แคชเชียร์ กรุงเทพฯ ###-###-####
61306 ธัญพัฒน์ 101....101 29/1/2564 Creative Content Creator Graphic Design ลำพูน ###-###-####
61305 ฉัตรพร 101....101 29/1/2564 พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานรับส่งเอกสาร พรักงานรับส่งเอกสาร สมุทรปราการ ###-###-####
61304 ฐิติกานต์ 101....101 28/1/2564 แคชเชียร์ PC,BA เอกสาร กรุงเทพฯ ###-###-####
61303 น.ส สาวินี 101....101 28/1/2564 นครนายก ###-###-####
61302 รัตนกุล 101....101 28/1/2564 ธุรการ พี่เลี้ยงเด็ก บัญชี กรุงเทพฯ ###-###-####
61301 ธนัญญา 101....101 28/1/2564 ครูปฐมวัย ครูพี่เลี้ยง - กาญจนบุรี ###-###-####
61300 จิตนภา 101....101 27/1/2564 ผู้สอนคณิตศาสตร์ นักวิชาการคณิตศาสตร์ ครู กรุงเทพฯ ###-###-####
61299 อรรถพร 101....101 27/1/2564 ผู้จัดการโรงงานสาขาสระบุรี ธุรการ - บัญชี สระบุรี ###-###-####
61298 บุญฑิกา 101....101 27/1/2564 พนักงานต้อนรับ กรุงเทพฯ ###-###-####
61297 Pakorn 101....101 27/1/2564 พนักงานขาย พนักงานขับรถ นครนายก ###-###-####
61296 จัดการ 101....101 27/1/2564 โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ นนทบุรี ###-###-####
61295 ธนาคาร 101....101 27/1/2564 ขับรถส่งสินค้า ขับรถส่งของ ขับรถรับส่งเอกสาร ปทุมธานี ###-###-####
61294 น.ส วิภา 101....101 26/1/2564 ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล QC / QA พนักงานบริการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61293 Nutsuda 101....101 26/1/2564 พนักงานให้บริการลูกค้า พนักงานขาย พนักงานการตลาด ชลบุรี ###-###-####
61292 สุรัตน์ 101....101 26/1/2564 สระบุรี ###-###-####
61291 พรทิพย์ 101....101 25/1/2564 ทั่วไป ซักรีด ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ กรุงเทพฯ ###-###-####
61290 นันทวรรณ 101....101 25/1/2564 เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ ครูสอนภาษาอังกฤษ เลขานุการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61288 จิรวัฒน์ 101....101 25/1/2564 พนักงานส่งเอกสาร พนักงานคลังสินค้า สมุทรปราการ ###-###-####
61287 บัว 101....101 25/1/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61286 ชุมพล 101....101 25/1/2564 เกี่ยวกับระบบคุณภาพ พนักงานฝ่ายบุคคล งานอื่นที่ไกล้เคียงกับวุฒิการศึกษา สมุทรสาคร ###-###-####
61285 ณัฐวรรณ 101....101 25/1/2564 เจ้าหน้าที่ควมคุมสินค้า QC สมุทรปราการ ###-###-####
61284 ภัชลิตา 101....101 25/1/2564 พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ควบคุณภาพ เจ้าหน้าที่บุคคล สระบุรี ###-###-####
61283 บวร​ภัทร​ 101....101 24/1/2564 ช่าง​ซ่อมบำรุง​ ช่าง​อิเล็กทรอนิกส์​ ช่างเทคนิค​ สงขลา ###-###-####
61282 โสภณวิชญ์ 101....101 24/1/2564 Project Manager Project site Maintenance Manager สระบุรี ###-###-####
61281 รชดาวัลย์ 101....101 23/1/2564 พนักงานบัญชี พนักงานธุรการ พนักงานขาย ระยอง ###-###-####
61280 ณัฐกิตติ์ 101....101 23/1/2564 พนักงานส่งเอกสาร พขับมอเตอร์ไซค์ส่งของ กรุงเทพฯ ###-###-####
61279 มนัญญา 101....101 23/1/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน Admin กรุงเทพฯ ###-###-####
61278 น.ส.บราลี 101....101 23/1/2564 พนักงานธุรการ สระบุรี ###-###-####
61277 สุพจน์ 101....101 23/1/2564 ปทุมธานี ###-###-####
61276 สุขสันต์ 101....101 23/1/2564 พนักงานขับรถ พนักงานจัดส่ง พนักงานประจำคลังสินค้า อุดรธานี ###-###-####
61275 พลากร 101....101 23/1/2564 พนักงานส่งเอกสาร กรุงเทพฯ ###-###-####
61274 สุวรรณา 101....101 22/1/2564 พนักงานออฟฟิศ กรุงเทพฯ ###-###-####
61273 อนัญญา 101....101 22/1/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61272 รัชวรรณ 101....101 22/1/2564 พนักงานส่งเอกสาร คีย์ข้อมูล ขับรถส่งของทั่วไป กรุงเทพฯ ###-###-####
61271 ขนิษฐา​ 101....101 22/1/2564 ธุรการ ประสานงาน นนทบุรี ###-###-####
61269 ปลายฟ้า 101....101 22/1/2564 สมุทรปราการ ###-###-####
61268 นัฐวุฒิ 101....101 22/1/2564 ช่างภาพ (cameraman) ผู้ช่วยช่างภาพ ตัดต่อ นราธิวาส ###-###-####
61267 ปัญญา 101....101 22/1/2564 ขับรถ อยุธยา ###-###-####
61266 พัชร์รัมภา 101....101 22/1/2564 ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล กรุงเทพฯ ###-###-####
61265 Pisut 101....101 21/1/2564 Plant Manager Production Manager กรุงเทพฯ ###-###-####
61264 ขวัญิทิชา 101....101 21/1/2564 สตูล ###-###-####
61263 สุภวัฒน์ 101....101 21/1/2564 นักแปล ครู/ติวเตอร์ งานธุรการหรืองานเอกสารอื่นๆ กรุงเทพฯ ###-###-####
61262 น.ส วันทนา 101....101 21/1/2564 พนักงานบัญชี พนักงานธุรการ พนักงานแคชเชียร์ ปทุมธานี ###-###-####
61261 พงศกร 101....101 21/1/2564 พนักงานเขียนเเบบ สมุทรปราการ ###-###-####
61260 ชนัญชิดา 101....101 21/1/2564 นวด ธุรการ เลขา นนทบุรี ###-###-####
61259 จารุณี 101....101 21/1/2564 Organizer,Research,Sale&Marketing, Coordinator,Customer Service,Warehouse กรุงเทพฯ ###-###-####
61258 อริสา 101....101 21/1/2564 พนักงานกงกาแฟ พนักงานชงกาแฟ พนักงานชงกาแฟ กรุงเทพฯ ###-###-####
61257 จุฑารัตน์ 101....101 21/1/2564 แพทย์แผนไทย พนักงานทั่วไป สระบุรี ###-###-####
61256 อัญชนา 101....101 20/1/2564 จัดซื้อ ฝ่ายผลิต ระยอง ###-###-####
61255 ณัฎฐา 101....101 20/1/2564 ธุรการ สุรินทร์ ###-###-####
61254 อรรถพร 101....101 20/1/2564 สระบุรี ###-###-####
61253 Ratchaninat 101....101 20/1/2564 นครศรีธรรมราช ###-###-####
61185 นาง นิตติสุคนธ์ 101....101 20/1/2564 ระยอง ###-###-####
61184 นาง นิตติสุคนธ์ 101....101 20/1/2564 ธุรการทั่วไป การตลาดและการ บัญชี QA /QC ระยอง ###-###-####
61183 เกศทิพย์ 101....101 20/1/2564 ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ นักวิชาการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61182 ณปภา 101....101 20/1/2564 ธุรการบัญชี ธุรการ จัดซื้อ กรุงเทพฯ ###-###-####
61181 ณัฐกรณ์ 101....101 20/1/2564 ผู้จัดการคลังสินค้า รองผู้จัดการคลังสินค้า หัวหน้าคลังสินค้า กรุงเทพฯ ###-###-####
61180 ธัญชาติ 101....101 20/1/2564 พนักงานขับรถ กรุงเทพฯ ###-###-####
61179 โชติมา 101....101 20/1/2564 ระยอง ###-###-####
61178 อนุชศรา​ 101....101 20/1/2564 พี่เลี้ยงเด็ก งานเอกสารทั่วไป กรุงเทพฯ ###-###-####
61177 วันฉลอง 101....101 19/1/2564 ครูสอนภาษาอังกฤษ พนักงานธุรการคีย์ข้อมูล ครูสอนดนตรี รับจ้างเล่นดนตรี สมุทรปราการ ###-###-####
61176 วรางคณา 101....101 19/1/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61175 อริสา 101....101 19/1/2564 พนักงานชงกาแฟ พนักงานชงกาแฟ พนักงานชงกาแฟ กรุงเทพฯ ###-###-####
61174 คคนานต์ 101....101 19/1/2564 เสมียน ธุรการ คีย์ข้อมูลต่างๆ กรุงเทพฯ ###-###-####
61173 มันทณา 101....101 18/1/2564 ครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง ครูธุรการ ยโสธร ###-###-####
61172 วีระศักดิ์ 101....101 18/1/2564 บังคับคดี ยึดทรัพย์,ที่ดิน อุบลราชธานี ###-###-####
61171 พรกมล 101....101 18/1/2564 แคชเชียร์ จัดเรียง กรุงเทพฯ ###-###-####
61170 ทศพร 101....101 18/1/2564 it support คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟิค กรุงเทพฯ ###-###-####
61169 สุชน 101....101 18/1/2564 พนักงานประจำ พนักงานประสานงาน พนักงานธุรการ สระบุรี ###-###-####
61168 นางสาวภัณฑิรา 101....101 17/1/2564 Waerhouse พนักงานธุรการ พนักงานคีย์ข้อมูล สระบุรี ###-###-####
61167 พิชานันท์ 101....101 17/1/2564 ครู อาจารย์ นครปฐม ###-###-####
61166 ฐาค์ณิษ 101....101 17/1/2564 ธุรการ ประสานงานทั่วไป กรุงเทพฯ ###-###-####
61165 ธัญญธร 101....101 17/1/2564 นวดสปา การตลาด กรุงเทพฯ ###-###-####
61164 ดำรงค์ 101....101 17/1/2564 พนักงานส่งเอกสาร พนักงานส่งของ คลังสินค้า สมุทรปราการ ###-###-####
61163 วรัตนถ์ 101....101 17/1/2564 ช่างพิมพ์ Flexo ระยอง ###-###-####
61162 ทรงเกียรติ 101....101 17/1/2564 ส่งเอกสาร สมุทรปราการ ###-###-####
61161 ศรายุทธ 101....101 17/1/2564 Messenger พนักงานคลังสินค้า รับ-ส่งเอกสาร กรุงเทพฯ ###-###-####
61160 พิยดา 101....101 17/1/2564 พนักงานบัญชี ธุรการ จัดซื้อ ระยอง ###-###-####
61159 ธนาภรณ์ 101....101 16/1/2564 พนักงานธุรการ พนักงานบริการลูกค้า สระบุรี ###-###-####
61158 อมรรัตน์ 101....101 16/1/2564 พนักงานสปา ผช.เซฟ เสริฟ กรุงเทพฯ ###-###-####
61157 นัฐชรีญา 101....101 16/1/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61156 บรรดิษฐ 101....101 16/1/2564 พนักงานขับรถส่งสินค้า กรุงเทพฯ ###-###-####
61154 กิตติ​ศักดิ์​ 101....101 16/1/2564 แมสเซนเจอร์​ Driver​ กรุงเทพฯ ###-###-####
61153 ธนัท 101....101 15/1/2564 ช่างเครื่องช่วงล่าง ช่างประกอบรถยนต์ ขัดสีรถยนต์ กรุงเทพฯ ###-###-####
61152 Jenjira 101....101 15/1/2564 ครูผู้สอน ผู้ช่วยครูต่างชาติ กรุงเทพฯ ###-###-####
61151 นายพิชิต 101....101 15/1/2564 ขับรถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ สุรินทร์ ###-###-####
61150 ชญานิน 101....101 15/1/2564 พนักงานแมสเซ็นเจอร์ พนักงานช่างไฟฟ้าบำรุง พนักงานทั่วไป สมุทรปราการ ###-###-####
61149 ณัฐพล 101....101 15/1/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61148 สายฝน 101....101 15/1/2564 ครุพี่เลี้ยง ครูพี้เลี้ยง พนักงานขาย กรุงเทพฯ ###-###-####
61147 พลอยนภัส 101....101 15/1/2564 พนักงานประสานงานขาย(Sale coordinator) พนักงานแอดมิน (Admin) พนักงานต้อนรับ (Reception) สมุทรปราการ ###-###-####
61145 ศราวุธ 101....101 15/1/2564 พนักงานรักษาความปลอดภัย ระยอง ###-###-####
61144 กัลยาพร 101....101 14/1/2564 ธุรการ บัญชี ครูพี่เลี้ยง สมุทรปราการ ###-###-####
61143 จิรัชญา 101....101 14/1/2564 คีย์ข้อมูล กรุงเทพฯ ###-###-####
61142 จิรภัทร 101....101 13/1/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61141 นางนวลนภา 101....101 13/1/2564 สมุทรสาคร ###-###-####
61140 นายอลงกรณ์ 101....101 13/1/2564 สมุทรสาคร ###-###-####
61139 ณัฐพงศ์ 101....101 13/1/2564 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า พนักงานฝ่ายพัฒนาสินค้า พนักงานฝ่ายการตลาด อุดรธานี ###-###-####
61137 ณัฐทินี 101....101 13/1/2564 ครูพี่เลี้ยงอนุบาล กรุงเทพฯ ###-###-####
61136 พรภิรมย์​ 101....101 13/1/2564 ลพบุรี ###-###-####
61135 ปุญชรัศมิ์ 101....101 12/1/2564 เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประสานงาน กรุงเทพฯ ###-###-####
61133 ศศิณาพัชร์ 101....101 11/1/2564 เสมียน ธุรการคีย์ข้อมูล พนักงาน กรุงเทพฯ ###-###-####
61132 ทวีนันท์ 101....101 11/1/2564 ธุรการทั่วไป ผู้ช่วยผู้จัดการ สมุทรปราการ ###-###-####
61131 พรนารายณ์​ 101....101 10/1/2564 พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานทั่วไป พนักงานขาย สมุทรปราการ ###-###-####
61130 มาริกา 101....101 10/1/2564 ธุรการ บัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการ นครนายก ###-###-####
61129 ฐิติภัสร์ 101....101 9/1/2564 กรุงเทพฯ ###-###-####
61128 Piyawat 101....101 9/1/2564 นนทบุรี ###-###-####
61127 Tanyaporn 101....101 8/1/2564 product specialists Medical Engineer Sales Engineer กรุงเทพฯ ###-###-####
61126 ปภันนันท์ 101....101 8/1/2564 ครูธุรการ พนักงานธุรการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61125 เทพธารินทร์ 101....101 8/1/2564 สมุทรปราการ ###-###-####
61124 พัชรา 101....101 7/1/2564 พนักงายขาย พนักงานต้อนรับ กรุงเทพฯ ###-###-####
61123 พรเทพ 101....101 7/1/2564 เชลส์เครดิตกรุงเทพ กรุงเทพฯ ###-###-####
61121 นางสาวดวงพร 101....101 6/1/2564 ครูเอกภาษาไทย - - กรุงเทพฯ ###-###-####
61120 สุพรรษา 101....101 6/1/2564 พนักงานเก็บค่าจอดรถ กรุงเทพฯ ###-###-####
61119 พาสันต์ 101....101 6/1/2564 ปทุมธานี ###-###-####
61118 นางลำภา 101....101 6/1/2564 สระบุรี ###-###-####
61117 หัตถภรณ์ 101....101 6/1/2564 ครูภาษาไทย ระดับประถมต้น ครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมต้น สงขลา ###-###-####
61115 สิริปรียา 101....101 6/1/2564 ธุรการ งานขาย บริการ กรุงเทพฯ ###-###-####
61114 ภาณุพงษ์ 101....101 6/1/2564 เลย ###-###-####
61113 ประชา 101....101 5/1/2564 ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสอน STEM ราชบุรี ###-###-####