JOB48.COM เว็บสมัครงาน หน้าแรก เว็บสมัครงาน JOB48.COM ( ให้บริการ หางาน สมัครงาน ค้นหาผู้สมัครงาน )

โพสต์หางาน ประกาศฟรี

ประกาศฟรี บทความ/นักพัฒนา

JOB48.COM โซลูชั่น โทร. 087-681-6841 ไลน์ ไอดี 588916769

พัฒนาโดย

บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด


100/264 หมู่ที่ 10 ซ.ทรัพย์บุญชัย 21 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270

0-27030698

0-27030699

พิมลพรรณ สิงห์

http://www.honeycombpack.com/

812,005 วิว(company)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด

บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด

100/264 หมู่ที่ 10 ซ.ทรัพย์บุญชัย 21 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270

บรรจุภัณฑ์และพาเลทกระดาษ

1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ 22 - 50 ปี
3. มีประสบการณ์การด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี
4. มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
5. มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
6. มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว

จำนวน : 2 อัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ปฎิบัติงาน : กรุงเทพฯ

ลักษณะงาน : งานประจำ

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

วุฒิการศึกษา : ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

เพศ : ทั้งชายและหญิง

อายุ : 20-50

ติดต่อคุณ : พิมลพรรณ สิงห์

เว็บไซต์ : http://www.honeycombpack.com/

- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
- แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้
- รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายบริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด

ตำแหน่ง จังหวัด เงินเดือน อัตรา ประเภท วิว
618189 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 25/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 120
618188 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 25/11/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 61
618187 พนักงานฝ่ายผลิต 25/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 59
618186 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 25/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 95
617913 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 23/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 63
617912 พนักงานฝ่ายผลิต 23/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 46
617911 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 23/11/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 151
617910 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 23/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 97
617741 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 22/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 132
617740 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 22/11/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 230
617739 พนักงานฝ่ายผลิต 22/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 113
617738 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 22/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 195
617430 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 20/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 124
617429 พนักงานฝ่ายผลิต 20/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 125
617428 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 20/11/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 174
617427 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 20/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 67
616860 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 16/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 110
616859 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 16/11/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 174
616858 พนักงานฝ่ายผลิต 16/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 83
616857 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 16/11/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 107