JOB48.COM เว็บสมัครงาน หน้าแรก เว็บสมัครงาน JOB48.COM ( ให้บริการ หางาน สมัครงาน ค้นหาผู้สมัครงาน )

โพสต์หางาน ประกาศฟรี

ประกาศฟรี บทความ/นักพัฒนา

JOB48.COM โซลูชั่น โทร. 087-681-6841, 098-111-0461 ไลน์ ไอดี 588916769

พัฒนาโดย

JOB48 หางาน หาพนักงาน สมัครงาน

บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด

บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด

100/264 หมู่ที่ 10 ซ.ทรัพย์บุญชัย 21 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง เขต/อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270


บรรจุภัณฑ์และพาเลทกระดาษ

1. เพศชาย-หญิง
2. อายุ 22 - 50 ปี
3. มีประสบการณ์การด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี
4. มีความกระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
5. มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
6. มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว

จำนวน : 2 อัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ

ปฎิบัติงาน : กรุงเทพฯ

ลักษณะงาน : งานประจำ

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

วุฒิการศึกษา : ปวช,ปวส.,อนุปริญญา

เพศ : ทั้งชายและหญิง

อายุ : 20-50

ติดต่อคุณ : พิมลพรรณ สิงห์

เว็บไซต์ : http://www.honeycombpack.com/

- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
- แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้
- รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายบริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด บริษัท ฮันนีคอมบ์ แพค ซิสเทม จำกัด

ตำแหน่ง จังหวัด เงินเดือน อัตรา ประเภท วิว
613052 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 22/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 14
613051 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 22/10/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 65
613050 พนักงานฝ่ายผลิต 22/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 24
613049 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 22/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 66
612937 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 21/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 23
612936 พนักงานฝ่ายผลิต 21/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 67
612935 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 21/10/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 72
612934 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 21/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 100
612826 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 20/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 68
612825 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 20/10/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 113
612824 พนักงานฝ่ายผลิต 20/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 104
612823 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 20/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 83
612616 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 19/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 61
612615 พนักงานฝ่ายผลิต 19/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 119
612614 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 19/10/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 65
612613 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 19/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 113
612424 พนักงานเย็บกล่องกระดาษ 18/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 24
612423 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 18/10/2564 กรุงเทพฯ ไม่ระบุ 2 งานประจำ 46
612422 พนักงานฝ่ายผลิต 18/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ หลาย งานประจำ 120
612421 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า QC 18/10/2564 สมุทรปราการ ไม่ระบุ 1 งานประจำ 95