บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาลุมพินี


ที่อยู่ :1168/2 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น G ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 เขต/อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
โทร: 0616266974 แฟกซ์:
เว็บไซต์ : http://
ติดต่อ : คุณ วรันธรณ์ บำรุงรัตนพร
วิสัยทัศน์ (Vision) มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิต To be an iconic brand inspired by the people, for the people ค่านิยม (Core Values) เชื่อมั่น ว่าความผูกพัน เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จร่วมกัน เชื่อมั่น ต่อการมีส่วนร่วม และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า เชื่อมั่น ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและความมั่นคงของบริษัท เชื่อมั่น ต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พันธกิจ (Mission) 1. มุ่งมั่น พัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตขั้นนำในระดับสากล ที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกชีวิต 2. มุ่งมั่น สู่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจและเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมตอบสนอง และเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 3. มุ่งมั่น สร้างบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นคู่คิดที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคม 4. มุ่งมั่น สร้างสรรค์พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 5. มุ่งมั่น เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีจิตอาสาด้วยการริเริ่มสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน นโยบาย (Core Policies) 1. ยึดมั่น ต่อการสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน ด้วยการแสวงหากำไรที่เหมาะสม (Optimized Profit) ไม่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด (Maximized Profit) 2. ยึดมั่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการเพิ่มคุณค่าที่เอื้อประโยชน์ เพื่อมุ่งสนองตอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ในทุกช่วงเวลาของชีวิต 3. ยึดมั่น ในหลักมนุษยนิยม โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพย์สิน (Asset) และเป็นทุน (Capital) ที่สำคัญที่สุด 4. ยึดมั่น ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 5. ยึดมั่น ในหลักคุณธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส พร้อมเป็นองค์กรที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก คุณลักษณะของแบรนด์ (Brand Character) คู่คิด เพื่อทุกชีวิต (Optimistic Partner) รู้รอบ รอบรู้ (Insightful Expertise) คนดี มุ่งมั่นทำดี (Passion for Goodness) มองไกล และทุ่มเท (Realistic Visionary)
สวัสดิการ

ตำแหน่งงานว่าง บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาลุมพินี

ตำแหน่งงานว่าง วันที่ลงประกาศ อัตรา ประสบการณ์ เงินเดือน จังหวัด วิว

บมจ.ไทยประกันชีวิต สาขาลุมพินี


ที่อยู่ : 1168/2 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น G ถ.พระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120 เขต/อำเภอ สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
โทร: 0616266974 แฟกซ์:
เว็บไซต์ : http://
ติดต่อ : คุณ วรันธรณ์ บำรุงรัตนพร

ผู้สมัครงาน ผู้ว่างงาน ลูกจ้าง

ฝ่ายบริการสำหรับลูกค้า
โทร. 087-681-6841 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดและเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่ สงกรานต์
( งาน หางาน สมัครงาน เว็บสมัครงาน แจ้งชำระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
เว็บสมัครงาน เว็บสมัครงานที่อยู่เคียงข้างคุณตลอด 24 ชั่วโมง
109/1077 ถ. งามวงศ์วาน หมู่ที่ 2 ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 087-681-6841, 02-157-1541
Line id=588916769
อีเมล์ :
ทะเบียนพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 0108614822498
สงวนลิขสิทธิ์ © 2548 - โดยเว็บสมัครงาน JOB48.COM พัฒนาโดย