บริษัท อีเคดะ (ไทยแลนด์) จำกัด


ที่อยู่ :1/1 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทร: 085-073-6421 แฟกซ์: 02-9021033
เว็บไซต์ : http://
ติดต่อ : คุณ วนิดา เรืองเนตร
ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ ดูแลคลังสินค้า บริษัทฯ อยู่ใน โรงงาน เทยินโพลีเอสเตอร์  รังสิต  ติดกับหมู่บ้านไวท์เฮ้า และโรงงาน กู๊ดเยียร์  เลยฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ไปทาง ม.ธรรมศาสตร์
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน โบนัส ประกันสังคม เงินสะสมตามอายุงาน เงินพิเศษประจำปี 12 เท่าของค่าแรง ทุนบุตร ช่วยศพ  ขึ้นเงินประจำปี เงินกู้ ค่ารถOT
ค่าเที่ยวพนักงานขับรถบรรทุก  ชุดฟอร์ม

ตำแหน่งงานว่าง บริษัท อีเคดะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตำแหน่งงานว่าง วันที่ลงประกาศ อัตรา ประสบการณ์ เงินเดือน จังหวัด วิว
1. Leader Warehouse หัวหน้างานคลังสินค้า (ชาย) 24/9/2561 2 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 9
2. Supervisor Transportation - ขนส่ง (ชาย) 24/9/2561 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 10
3. พนักงานขับรถบรรทุก(จ.ชลบุรี) 24/9/2561 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ชลบุรี 8
4. พนักงานคลังสินค้า (ชาย) 24/9/2561 10 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 9
5. พนักงานขับรถบรรทุก (รังสิต-คลองหลวง) 24/9/2561 5 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 8
6. พนักงานขับรถบรรทุก (รังสิต-คลองหลวง) 23/9/2561 5 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 19
7. พนักงานคลังสินค้า (ชาย) 23/9/2561 10 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 13
8. พนักงานขับรถบรรทุก(จ.ชลบุรี) 23/9/2561 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ชลบุรี 17
9. Supervisor Transportation - ขนส่ง (ชาย) 23/9/2561 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 11
10. Leader Warehouse หัวหน้างานคลังสินค้า (ชาย) 23/9/2561 2 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 11
11. Leader Warehouse หัวหน้างานคลังสินค้า (ชาย) 22/9/2561 2 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 13
12. Supervisor Transportation - ขนส่ง (ชาย) 22/9/2561 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 15
13. พนักงานขับรถบรรทุก(จ.ชลบุรี) 22/9/2561 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ชลบุรี 13
14. พนักงานคลังสินค้า (ชาย) 22/9/2561 10 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 32
15. พนักงานขับรถบรรทุก (รังสิต-คลองหลวง) 22/9/2561 5 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 18
16. พนักงานขับรถบรรทุก (รังสิต-คลองหลวง) 21/9/2561 5 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 29
17. พนักงานคลังสินค้า (ชาย) 21/9/2561 10 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 20
18. พนักงานขับรถบรรทุก(จ.ชลบุรี) 21/9/2561 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ชลบุรี 17
19. Supervisor Transportation - ขนส่ง (ชาย) 21/9/2561 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 9
20. Leader Warehouse หัวหน้างานคลังสินค้า (ชาย) 21/9/2561 2 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปทุมธานี 15

บริษัท อีเคดะ (ไทยแลนด์) จำกัด


ที่อยู่ : 1/1 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทร: 085-073-6421 แฟกซ์: 02-9021033
เว็บไซต์ : http://
ติดต่อ : คุณ วนิดา เรืองเนตร